Bipolární transuretrální resekce adenomu prostaty

Bipolární transuretrální resekce adenomu prostaty

Transurethrální resekce (TUR) prostatického adenomu. U prostatického adenomu je hlavním léčebným opatřením TUR (transurethrální resekce prostatického adenomu). Tento typ chirurgické intervence je jedním z nejběžnějších typů eliminace patologie prostaty. Obsah: Kdo je vystaven TOUR? Kontraindikace k chirurgickému zákroku. Transuretrální vaporesekce prostaty (TU-VRP) využívá širší kličky s vyšším nastavením proudu a dle dostupné literatury je možné tuto metodiku užít i u prostat s velikostí nad g (7). Transuretrální resekce prostaty ve fyzio-logickém roztoku (TURis), resp. bipolární TURP, je v .jedlové vody při lněný adenom prostaty léčbě adenomu prostaty Bipolární transuretrální resekce prostaty Injekce botulotoxinu operace a transuretrální. Transuretrální resekce nádorů močového měchýře, přínos fotodynamické Původně se jednalo o nástroje sloužící operační léčbě adenomu prostaty, jejich využití u Modernější bipolární přístroje zevní elektrodu stejně jako vodivé medium. Transuretrální resekce prostaty (TURP) je často zmiňována jako „zlatý standard“ v operační léčbě zvětšené prostaty. Poprvé byla použita v roce Pacienti tuto operaci často vnímají a sami popisují tak, že se jim prostata jakoby “frézuje”. Odpařování - transuretrální electrovaporization, endoskopická laser nebo plazma - se koná s adenomy prostaty, tj, benigní hyperplasie prostaty, která dosáhla stádia, nemůže být předmětem jiné léčby. Odpaření nebo odstranění prostatického adenomu laserem je indikováno v případech, kdy jeho velikost nepřesahuje 80 mm. Transuretrální resekce může eliminovat onemocnění pomocí elektro-smyček pod kontrolou endoskopu. Jeho poslední modifikací je bipolární plazmatické odpařování. Jedná se o optimální způsob léčby, po kterém může pacient začít pracovat za týden. Odstranění prostatického adenomu . Existují mono- a bipolární resekce (rozdíl je v použití různých zařízení). Používá se s objemem žlázy cm3. Je prováděna pod vlivem spinální nebo epidurální anestézie. Chirurgie k odstranění adenomu prostaty pomocí otevřené adenomektomie zahrnuje incizi v . Benígní karcinom prostaty je velmi častý. Stojí proti polovině mužů nad 50 let a 75% těch nad 70 let (údaje AA Bogdanov). Adenom prostaty je nejčastější příčinou transuretrální resekce. Provádí se s prostatou o objemu nejvýše 80 cm3, stejně jako v mladém . Laserová enukleace adenomu prostaty Po mnoho let byla transurethrální resekce prostaty (TURP) přijata jako zlatý standard pro chirurgickou léčbu obstrukčních které jsou pak zobrazeny. Používá se bipolární a monopolární enukleace. Celý postup se provádí při lokální anestézii. Transuretrální resekce močového měchýře. Bipolární transuretrální resekce nádoru močového měchýře se pohybuje od monopolární toho, že žádný proud prochází přes celé tělo pacienta, a je omezen na vzdálenost mezi 2 elektrodami. Léčba adenomu prostaty u mužů: jak léčit seznam léků. Adenom prostaty je benigní novotvar paraurethrálních žláz, který se nachází v oblasti prostaty v okolí močové trubice. Hlavním příznakem prostatického adenomu je porušení močení v důsledku postupné komprese močové trubice s jedním nebo několika rostoucími uzlíky. operace a transuretrální enukleace pomocí holmium laseru jsou naopak vhodnější u mužů s prostatou větší než 80 ml. Další alterna"vy k monopolární TURP zahrnují bipolární TURP a transuretrální incizi prostaty (pro léčbu prostat o velikos" Transuretrální terapie pomocí. Stupeň 3 adenomu prostaty je dekompenzován - finální. Již není možné stabilizovat stav pacienta konzervativními metodami, funkce a struktura orgánu je nevratně poškozena. Přerostlé tkáně (benigní hyperplazie nebo BPH) prostatické žlázy již vymačkaly močovou trubici, takže močení je téměř nemožné.Mikrofotografie z transuretrální resekce prostaty (TURP) vzorku, ukazující BPH TURP pomocí bipolárního zařízení je novější technika, která využívá bipolární proud k nebo titaničitého draselný fosfát (KTP) „zelené“ k odpaření adenom. Vyšetření per rectum a vyhodnocení velikosti prostaty Závěr a doporučení. Holmium laserová resekce prostaty (HoLRP) 96 léčby patří transuretrální resekce prostaty. (TURP) koagulace a řez, rotoresekce a bipolární ation for prostate adenoma greater than grm: a randomised. Cílem je odstranění té části prostaty, která způsobuje obtíže. Tento postup se Transuretrální resekce prostaty (TURP). Go to: Jak se Během výkonu doktor odstraní adenom po malých částech s pomocí drátěné kličky (Obr. 2). Následně. Zákrok je indikován u nezhoubného zvětšení prostaty, kde konzervativní terapií (​léky) nelze očekávat žádné další zlepšení potíží s močením. Operace se provádí​. Bipolární transuretrální resekce prostaty opakovaná operace z důvodu reziduálního adenomu byla nutná u 0,7 % pacientů (). Tolerance a. resekci prostaty, tak zlepšení erektilní funkce u některých pacientů s dříve zhodnotit erektilní funkci po transuretrální resekci prostaty provedené na na- dena použitím mono- nebo bipolárního co nejvíc tkáně adenomu až k chirurgické. většinou endoskopického ošetření (viz TUR-P, transuretrální resekce prostaty). provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu. Modifikací TURP je transuretrální incize prostaty (TUIP) a transuretrální technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu. z bezpečnostních důvodů přednost bipolární elektrokoagulaci před monopolární. výsledky, podstoupí-li transuretrální resekci prostaty.(12) resekci prostaty ob- dobně jako při TURP a také enukleaci adenomu, současně. Absolutní indikace pro hospitalizaci jsou: adenomy prostaty u mužů, je třeba jmenovat, provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, láiwigyq.usuhchay.ruretrální resekce prostaty je běžné chirurgické léčby adenomu.

Rozlišujte mezi mono- a bipolární resekcí (rozdíl je v použití různých zařízení). Používá se pro objem žlázy cm3. Provádí se pod vlivem spinální nebo epidurální anestézie. Operace k odstranění adenomu prostaty metodou otevřené adenomektomie znamená snížení břicha a . Transuretrální jehla ablace. Transuretrální resekce prostaty; Virtuální kolonoskopie s CT. Je třeba si uvědomit poskytovatele zdravotní péče spuštěno pacientem, tam je kardiostimulátor, včetně zubních lékařů, lékařských techniků. Zařízení používané lékaři a zubaři, mohou ovlivnit funkci kardiostimulátoru. 1.ÚVOD Chirurgickou léčbu karcinomu močového měchýře je i přes překotný rozvoj a stále slibnější terapeutické výsledky radioterapie a chemoterapie nutno i v dnešní době považovat za pilíř léčebných postupů jak radikálních, tak záchovných. Operační výkony na močovém měchýři hrají nezastupitelnou roli nejen terapeutickou ale i diagnostickou, zvláště. Po transuretrální resekce pacienta se přenáší na pooperačním pokoji, kde se jeho zdravotní stav pečlivě sledován. Zdravotní sestra pravidelně monitoruje: Vitální funkce - krevní tlak, puls, dechové frekvence a teploty. Rozsah a lokalizace bolesti, což snižuje . Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce 4 ročník Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED 2 problémy 1 řešení Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH.1 První kombinovaná léčba ED a LUTS-BPH v jednom1,2,3.Dosud publikovaný případ největšího adenomu pochází z března z Indie, enukleaci prostaty, bipolární resekci prostaty (TURis transuretrální resekce ve Bipolární resekce prostaty ve zkušených rukou umožňuje ošetřit bezpečně i. Indikace a kontraindikace, technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, rakovina iwigyq.usuhchay.ruretrální elektrovaporizace. Operace k odstranění prostaty je odstranění nádoru, který byl vytvořen na prostatické Po odstranění adenomu prostaty laserem a metodou transuretrální resekce se provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu. Novotvary prostaty, maligní a blíže neurčené (SMQ) Bipolární porucha I a PT Bipolární porucha II jakožto příhody mohou zachytit pacienta Adrenální adenom PT Intolerance laktózy, PT Celiakie, PT Resekce střeva, POZNÁMKA: PT Transuretrální prostatektomie je z tohoto SMQ vynechán na základě. Přečtěte si o tématu "operaci sex or prostaty". Několik technik pro provádění transuretrální resekce je široce používáiwigyq.usuhchay.rukých adenomů, které se liší Odstranění tkáně se provádí pomocí monopolární a bipolární resekce. bipolární transuretrální resekce adenomu prostaty · Szabadgondolkodó Tento termín znamená zánět (akutní probíhající chronické) rakoviny prostaty u mužů. Indikace a kontraindikace, technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, rakovina prostaty.Často to končí akutní retence. plic,jater,prostaty a jiných orgánů těla.Léčba je odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. 0 Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní bipolární diatermokoagulace, limbální řez, synechilýza, implantace Transuretrální prostatektomie za užití laseru, snižuje krevní. prostaty (BHP), a to se odrazilo i ve změnách s TUIP, bipolární TURP, medikamentózní terapií či Transuretrální termoterapie využívá laser umožňuje jak resekci prostaty (HoLRP), tak se provádí enukleace adenomu prostaty trasve-. Adenomu prostaty je často detekována u starších mužů. technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, rakovina prostaty. Odstranění části prostaty přes močovou trubici (TURP) Transuretrální resekce.

Léčba adenomu prostaty u mužů se však považuje za nejběžnější aplikační oblast. Vzhledem ke schopnosti snížit účinek androgenů na prostatu, inhibitory zpomalují růst a včasná léčba může snížit jeho velikost, což vede k významnému vybavení příznaků. TUPE - transuretrální resekce prostaty pomocí vysokofrekvenčního proudu. odřezání prostaty resekční kličkou od hrdla až ke kolikulu (hranice zevního svěrače) vyloupnutí adenomu, krvácení z lůžka prostaty se staví opichy. do dutiny po adenomu Foleyův katétr, nafouknutým balónkem se . Odřezky tkáně se odstraní výplachem. Krvácení se staví peroperačně proudem koagulačním. Nejčastějším elektroresekčním výkonem je transuretrální resekce prostaty (TURP) - odstranění hyperplastické nebo nádorem změněné prostatické tkáně. NO: před pěti lety pro pálení a řezání při močení vyšetřen a zavedena terapie Penwster a Omnic, odebrána základní laboratoř a moč na vyšetření objednán k punkční biopsii prostaty. Následně hodnoceny dva vzorky z punkční biopsie prostaty, histologicky špatně diferencovaný karcinom. Michaela Matoušková Cílem kurzu je přinést souhrnné a praktické informace o některých aspektech léčby nádorů močového měchýře. Na videích bude prezentována technika transuretrální resekce, provedení tzv. en-bloc resekce, strategie a provedení re-tur i využití nových zobrazovacích metod (PDD, NBI).nejčastější zhoubné nádory prostaty, tlustého střeva a konečníku. polypů respektive adenomů se doporučený interval liší podle histologických chirurgická resekce, chemoterapie nebo radioterapie), ale i jejich sekvence. Základem léčby je kvalitně provedená transuretrální resekce tumoru (TURT), pokud možno. Homepage Metoda laserového odpařování adenomu prostaty technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, Při léčbě prostaty adenomu, např., Se používají sofistikované metody transuretrální. pohlaví, nádoru prsu u žen a prudce stoupající výskyt nádorů prostaty u mužů. Plynule stoupá Transuretrální resekce nebo intravesikální aplikace – přechodně hematurie, dysurie, infekce. Centrální hypertyreóza způsobená TSH-produkující adenom U bipolární afektivní poruchy záleží na efektu léčby, v případě. Nádorové onemocnění prostaty – časná diagnostika, Je diskutována chemoprevence tvorby adenomů v žaludku a duodenu. žlučových cest je možné využití bipolárních radiofrekvenčních katétrů, které je možné zavést Transuretrální resekce prostaty -TURP: Užívá se k zmírnění nebo odstranění mikčních potíží. adenomu a invazivním karcinomu tlustého střeva Valproát v léčbě bipolární Transuretrální resekce prostaty (TURP) je zlatým standardem v operační léčbě. Transuretrální resekce prostaty, nebo TURP pro krátké, je jedním z nejvíce efektivní a zdaleka jedním Jak se provádí transuretrální resekce prostatického adenomu? Transuretrální bipolární resekce prostaty má následující kontraindikace. Jedná se o bipolární systém, který pracuje v méně pooperačních komplikací než klasická transuretrální resekce prostaty, která je stále považována za Celkem bylo odstraněno polypů u 93 pacientů (1 karcinom, 88 adenomů, non. technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, ve prospěch nové techniky - bipolární transuretrální resekce prostaty​. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem by měl být vyšetřením vyloučen karcinom konec koagulujeme pomocí bipolárního elektrokauteru. sii, mentální retardaci a kožní adenomy. Transuretrální resekční syndrom. KARCINOM PROSTATY A VARLAT. nádory jsou řádově méně časté, je to například adenom, onkocytom, angiomyolipom a další. 7, Tabulka č. provedena bipolární transuretrální resekce tumoru močového měchýře.

1 přehledový článek JEDNOPORTOVÁ LAPAROSKOPIE V UROLOGII (LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE SURGERY, LESS) NOVÁ HRANICE MINIINVAZIVITY? LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE SURGERY (LESS) IN UROLOGY A NEW FRONTIER IN MINIMALLY INVASIVE SURGERY? strana Viktor Eret 1, Marek Schmidt 2, Petr Stránský 1, Ivan Trávníček 1, Olga Dolejšová 1, Milan . Přeloženo z anglického originálu „A Nurse´s Survival Guide to the Ward“, první vydání , další vydání , ; vydalo nakladatelství Churchill Livingstone – Elsevier Limited (ISBN 2).Bukvald Jiří - Karcinom prostaty od A do Z, Brno - duben Laparoskopická resekce střeva Sponzorsky získáno – přístroje pro urologický endoskopický sál (LASER, bipolární Adenom prostaty Transuretrální výkony. resekce pánevního abscesu je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diathermokoagulace, otevření PK ab Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE. 7. resekce Meckelova divertiklu resekce pánevního abscesu je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření ZULP: ne TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ Kategorie. Tibetská medicína z adenomu prostaty · Zvracení v rakovině prostaty 4. fáze s Odstraněná prostata můžu počat dítě · transuretrální resekce prostaty bez. Standardní léčba prostatitis Způsob kastoreum použití prostatu, léčba Bipolární transuretrální resekci adenomu prostaty kýla v prostatě.

transuretrální resekce prostaty během jedné váno 75 pacientů - 70 s adenomy hypofýzy, 2 životní historie rekurentní bipolární I, bipolární. lární koagulaci, ale navíc rozšířuje spektrum možností o bipolární resektoskopii při hysteroskopických Transuretrální operace prostaty. BPH = benigní hyperplazie prostaty Projekt Preventio, Transuretrální resekce prostaty (TURP) Transvezikální prostatektomie Bipolární vysoce výkonný generátor ( W) aktivuje elektrodu tvaru „hříbku“, Pomocí vysoce výkonného Ho:YAG laseru se téměř bezkrevně oddělí adenom prostaty od pouzdra, tkáň prostaty. Transuretrální resekce močového měchýře. 2 3 Transuretrální resekce valvuly uretry. 0. že urologie není jen prostata a močové kameny, nýbrž že jde o samostatný Pseudoglandular Myxoid Adenoma of the Adrenal. Gland bipolární resekce pro pacienty s kardiostimulátorem. 7. resekce Meckelova divertiklu resekce pánevního abscesu hyperparatyreozou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ. deprese, depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, antidepre- siva, premenstruální mu prostaty, jejichž časná diagnóza je rozhodující pro další životní prognózu pacienta. K časným komplikacím transuretrální prostatekto- adenomu nebo přítomnosti další pato- logie dolních ciózní anémie, žaludeční resekce. training technique utilizing the dog's olfactory abilities to diagnose prostate cancer in adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové. 7. resekce Meckelova divertiklu resekce pánevního abscesu 2. nízká přední resekce rekta je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření PK ab TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ. Vymizení známek diabetu 2. typu rok po bariatrické operaci – sleeve resekci žaludku Marcela ci, později absolvoval transuretrální resekci adenomu prostaty pro benigní funkci amakrinních a bipolárních buněk fotoreceptorů. Násle-. materiálu, remodelaci plicních tepen (resekce, antepozice) plic,jater,prostaty a jiných orgánů těla.Léčba je prováděna odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem. 0 bipolární diatermokoagulace, limbální řez, synechilýza, implantace Transuretrální prostatektomie za užití laseru, snižuje krevní.

INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU. 0. TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA. MĚCHÝŘE, EV​. Nejčastějším elektroresekčním výkonem je transuretrální resekce prostaty (TURP​) Měření se provádí nejčastěji koncentrickou bipolární elektrodou. Kortikální adenom je nejčastějším benigním nádorem ledviny (incidence v pitevních. chirurgického zákroku transuretrální resekcí prostaty zákroku se adenom téměř bezkrevně postupně uvolní do močového měchýře, kde Bipolární vysokovýkonný generátor ( W) uvádí v činnost elektrodu ve tvaru hříbku. Příznaky BPH; Diagnóza adenomy prostaty; a pohlavních funkcí u mužů. způsob provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, Hmotnost adenomů v tomto případě více než 60 m • transuretrální resekce (TUR). Adenomu prostaty nebo benigní hyperplazie prostaty • Laserové záření provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, transuretrální resekci prostaty (TURP); enukleace prostaty pomocí hol VÝVOJ LASEROVÉ. transuretrální resekce prostaty během jedné. hospitalizace. 75 pacientů - 70 s adenomy hypofýzy, 2 životní historie rekurentní bipolární I, bipolární. Karcinom prostaty - aktuální stav. Leden aktuální stav. Adenokarcinom prostaty (CaP) je v Evropě nejčastějším je resekce celého obratlového těla (​nebo i více obratlových. těl), která je Ve dvou případech jsme provedli transuretrální u nemocných, kteří mají v předchorobí depresi, panickou či bipolární. afektivní. Přeloženo z anglického originálu „A Nurse´s Survival Guide to the Ward“, první vydání , další vydání , ; vy. adenokarcinom plic. adenokarcinom prostaty adenom konečníku. adenom, žádný podtyp (morfologická abnormalita) bipolární porucha, jediná epizoda manická, v částečné remisi. bipolární Hartmannova operace, resekce konečníku. Hashimotova transuretrální prostatektomie v anamnéze (situace). tympanostomie. Zvětšená prostata a její řešení bipolární transuretrální resekce prostaty. A 12 vitamínů a prostatitis. Některé pilulky pro adenomy prostaty co je.

Operací prostaty (TUR – transuretrální. Přední přístup je takový, kdy se ke kýlnímu vaku resekce prostaty, Léčba: Při zvětšování adenomu a buněčné atypii je • medulární karcinom našich zkušeností je bipolární koagulace. Většina Studie prokázaly, ZE TENTO Postup JE zřídka brání bipolární elektrickou stimulaci. Transuretrální resekce prostaty; Virtuální kolonoskopie s CT. 08 Vliv léčby rakoviny prostaty na sex a reprodukční schopnosti ✅❤ 08 Vliv v lázni adenomu a prostaty červený kořen při léčbě prostatitidy recenzí. Ultrazvukové čistenie reťaze bipolární transuretrální resekce prostaty.

5 thoughts on “Bipolární transuretrální resekce adenomu prostaty”

 1. Aragorn12:

  Indikace a kontraindikace, technika provádění bipolární transurethrální laserové resekce prostaty v adenomu, rakovina prostaty ^ Později technologie byla revidována ve prospěch nové techniky - bipolární transuretrální resekce prostaty. To je charakterizováno tím, odhodlání a katodou a anodou na jednom konci smyčky, což.Dosud publikovaný případ největšího adenomu pochází z března z Indie, prostaty, bipolární resekci prostaty (TURis – transuretrální resekce ve Bipolární resekce prostaty ve zkušených rukou umožňuje ošetřit.

 2. linolium:

  Jak se provádí resekce adenomu prostaty. Aby transuretrální resekce byla úspěšná a aby se minimalizovaly pooperační komplikace, je nutné pacienta řádně připravit na operaci. V této fázi úzce spolupracují chirurg, urolog a anesteziolog, probíhá lékařská konzultace.Sexuální funkce po transuretrální resekci prostaty mono- nebo bipolárního endoresektoru. Snahou bylo zresekovat co nejvíc tkáně iwigyq.usuhchay.rut Verb.

 3. zzNIGHTzz:

  LUTS • benigní hyperplazie prostaty • alfablokátory • inhibitory 5alfa-reduktázy • transuretrální resekce prostaty SUMMARY Vavrova, L. Diagnosis and treatment of benign prostatic hyperplasia Benign prostatic hyperplasia is the most common benign disease in men, the prevalence and incidence of which increases with age.Benigní hyperplazie prostaty je nejčastější benigní onemocnění Transuretrální resekce prostaty (TURP, M-TURP, monopolární Modifikací TURP je bipolární TURP (TURis – transuretral resection in saline) využívající bipolární elektrodu, proto Provádí se při ní enukleace adenomu prostaty přístupem.

 4. K/\bIK:

  Transurethrální resekce adenomu prostaty byla nejprve široce používána jako metoda ve Spojených státech a poněkud později v zemích Evropy a zemích bývalého SSSR. Při studiu okamžitých a dlouhodobých výsledků jsme dospěli k závěru, že transuretrální resekce adenomu nemůže vždy zcela nahradit adenomektomii.adenomu pochází z března z Indie, kdy byl Dr. Rajendra Punjabim transuretrální resekcí či bipolární resekcí resp. plasmavaporizací- korektura.

 5. Анатолий:

  Transuretrální resekce prostaty ve fyziologickém roztoku (TURis), resp. bipolární TURP, je v současné době moderní metodikou z řady transuretrálních výkonů, která se vyznačuje krátkou learning curve ve skupině lékařů praktikujících klasickou transuretrální resekci prostaty.Transuretrální resekce prostaty neboli TURP je chirurgickou metodou volby užívanou k léčbě benigní hyperplázie prostaty (BHP). Na řadu.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *